News & Announcements

MA students: Important Dates and Reminders for 2019-2020 Academic Year (in Turkish)

2019/2020 Akademik Yılı için son tarihler ve uyarılar:

1- Yüksek Lisans 1. dönemindeki öğrencilerin bu dönem sonuna kadar bölümleri ile iletişime geçerek tez danışmanı belirlemeleri gerekmektedir. 2. ve üstü dönemlerinde olan öğrencilerin tez danışmanları atanmamış ise bölümleri ile iletişime geçerek acilen danışman belirlemeleri gereklidir.

2- Yüksek Lisansta 2. ve üstü dönemlerinde olan öğrencilerin eğer belirlenmemiş ise acilen tez konularını belirleyerek bölüm yolu ile enstitüye bildirmeleri gerekmektedir.

 

3- 2019/2020 Akademik Yılı I. Yarıyılı sonunda mezun olmayı planlayan Yüksek Lisans öğrencilerinin en geç 20 Kasım 2019 tarihine kadar tez savunması yapmaları, 20 Aralık  2019 tarihine kadar tezlerini format kontrolü tamamlanmış olarak Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

(2019/2020 Akademik Yılı I. Yarıyılında 6. (son) döneminde olan Yüksek Lisans öğrencileri için bu tarih ilişiklerinin kesilmemesi için özellikle önemlidir.) 

4- 2019/2020 Akademik Yılı II. Yarıyılı sonunda mezun olmayı planlayan Yüksek Lisans öğrencilerinin en geç 20 Mayıs 2020 tarihine kadar tez savunması yapmaları, 20 Haziran  2020 tarihine kadar tezlerini format kontrolü tamamlanmış olarak Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.
(2019/2020 Akademik Yılı I. Yarıyılında (bilimsel hazırlık süresi hariç) 5. yarıyılında olan Yüksek Lisans öğrencileri için bu tarih ilişiklerinin kesilmemesi için özellikle önemlidir.)


Uyarı 1: Tez savunmasından en az 2 ay önce savunma jürisinin oluşturularak bölüm yolu ile enstitüye iletilmesi gereklidir.


Uyarı 2: Savunma tarihininden en az 3 hafta önce tez savunması ile ilgili yer, gün ve saat  bilgilerini içeren ve  ekinde tezin PDF kopyası bulunan  bir e posta sbe@boun.edu.tr adresine danışman tarafından iletilmelidir.. Bu e-postada jüri üyelerinin isim ve e-posta adreslerinin de yazılması gereklidir. 

 

Uyarı 3: Savunma tarihinden en az 1 hafta önce tez başlığının ve imza sayfasının (approval page) kontrol edilmesi ve onaylanması için editöre iletilmesi gereklidir. ()


İlgili formlara sbe.boun.edu.tr adresinden ve ekte iletilen flowchartlardan ulaşabilirsiniz. Eğitim süreciniz boyunca enstitü sayfasından ulaşabileceğiniz güncel flowchartlar’ı takip etmek ve eğitim sürecini lisansüstü yönetmeliğine  göre planlamak öğrencinin sorumluluğundadır.

İlişik Kesme Durumları
- Bilimsel Hazırlık sırasında bölüm tarafından tamamlanması istenen dersler bırakılamaz, tekrar edilemez ve ertelenemez. Bilimsel hazırlık süresi sonunda eksik ders olması; derslerin herhangi birinden F alınması ya da GNO nun 2.5 altında olması durumunda ilişik kesilir. (Akademik kayıt sayfanızın altında yer alan notlarda bilimsel hazırlık dersleri listelenmiştir, aldığınız derslerle listelenen dersler arasında farklılık olması durumunda acilen bölümünüzle iletişime geçiniz.)
- 4 dönem sonunda  (bilimsel hazırlık süresi hariç) ilgili programa ait dersler  an az 3.00 GNO ile tamamlanmadığı taktirde ilişik kesilir.
- Toplam (ders+tez) 6 yarıyılda tezini başarıyla savunup mezun olamayanların ilişiği kesilir.

NOT: Enstitüye bildirim yaparken kullanılan formların bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur. El yazısı ile doldurulmuş veya eksik imzalı formlar kabul edilmeyecektir.

Go to top