News & Announcements

PhD students: Important Dates and Reminders for 2019-2020 Academic Year (in Turkish)


2019/2020 Akademik Yılı için son tarihler ve uyarılar:

1-Yeterlilik Sınavı 
- 2019/2020 Akademik Yılı I. Yarıyılı’nda Yeterlik (Qualifying) statüsünde kayıtlı olan doktora öğrencilerinin Yeterlik Sınavı’nı alabilecekleri son tarih (güncellendi) 09 Ocak 2020’dir. Belirtilen tarihe kadar yeterlilik sınavından başarılı olunmaması durumunda o yarıyıla ait sınav hakkı kullanılmış kabul edilir.
Sonuçlar 3 iş günü içinde bağlı olunan bölüm tarafından Enstitü’ye bildirilmelidir. 

- 2019/2020 Akademik Yılı II. Yarıyılı’nda Yeterlik (Qualifying) statüsünde kayıtlı olan doktora öğrencilerinin Yeterlik Sınavı’nı alabilecekleri son tarih (güncellendi) 08 Haziran 2020’dir. Belirtilen tarihe kadar yeterlilik sınavından başarılı olunmaması durumunda o yarıyıla ait sınav hakkı kullanılmış kabul edilir.
Sonuçlar 3 iş günü içinde bağlı olunan bölüm tarafından Enstitü’ye bildirilmelidir.

2-Tez Önerisi Savunması 
Yeterlilik Sınavında başarılı olmuş olan öğrencilerin yeterlilik sınav tarihinden sonra (i) 1 ay içerisinde Tez İzleme Komitesi’ni oluşturması; (ii) yine sınav tarihinden sonraki 6 ay içerisinde Tez Önerisi Savunması yapması gereklidir. Belirtilen süre içerisinde tez izleme yapılmaması veya Enstitü’ye bildirilmemesi durumunda, Tez Önerisi Savunması’nda başarısız olunduğu kayıtlara geçirilir. Başarısız olunduğu ya da savunma yapılmadığı durumlarda 6 aylık sürenin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde Tez Önerisi Savunması yapılması zorunludur; bu süre sonunda da savunma yapılmaması ya da başarısız olunması durumunda ilişik kesilir. 
Sonuçlar 3 iş günü içinde bağlı olunan bölüm tarafından Enstitü’ye bildirilmelidir.

3-Tez İzleme Komitesi Toplanması
- 2019/2020 Akademik Yılı I. Yarıyılına ait Tez İzleme Komitesinin toplanması için son tarih (güncellendi) 09 Ocak 2020’dir. Bu tarihten sonra yapılan izlemeler ilgili dönem için kabul edilmeyecek ve tez notları F olarak kayıtlara geçecektir. (tez izleme raporları Enstitüye ulaşmayanlar dahil)
Sonuçlar 3 iş günü içinde bağlı olunan bölüm tarafından Enstitü’ye bildirilmelidir. 

- 2019/2020 Akademik Yılı II. Yarıyılına ait Tez İzleme Komitesinin toplanması için son tarih (güncellendi) 08 Haziran 2020’dir. Bu tarihten sonra yapılan izlemeler ilgili dönem için kabul edilmeyecek ve tez notları F olarak kayıtlara geçecektir. (tez izleme raporları Enstitüye ulaşmayanlar dahil)
Sonuçlar 3 iş günü içinde bağlı olunan bölüm tarafından Enstitü’ye bildirilmelidir. 

4-Tez Savunması ve Mezuniyet
- 2019/2020 Akademik Yılı I. Yarıyılı sonunda mezun olmayı planlayan Doktora öğrencilerinin en geç 20 Kasım 2019 tarihine kadar tez savunması yapmaları, 20 Aralık  2019 tarihine kadar tezlerini format kontrolü tamamlanmış olarak Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

- 2019/2020 Akademik Yılı II. Yarıyılı sonunda mezun olmayı planlayan Doktora öğrencilerinin en geç 20 Mayıs 2020 tarihine kadar tez savunması yapmaları, 20 Haziran  2020 tarihine kadar tezlerini format kontrolü tamamlanmış olarak Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

Uyarı 1: Tez savunmasından en az 2 ay önce savunma jürisinin oluşturularak bölüm yolu ile enstitüye iletilmesi gereklidir.

Uyarı 2: Savunma tarihininden en az 3 hafta önce tez savunması ile ilgili yer, gün ve saat  bilgilerini içeren ve  ekinde tezin PDF kopyası bulunan  bir e posta sbe@boun.edu.tr adresine danışman tarafından iletilmelidir. Bu e-postada jüri üyelerinin isim ve e-posta adreslerinin de yazılması gereklidir. 

Uyarı 3: Savunma tarihinden en az 1 hafta önce tez başlığının ve imza sayfasının (approval page) kontrol edilmesi ve onaylanması için editöre iletilmesi gereklidir. ()


İlişik Kesme Durumları
- Bilimsel Hazırlık sırasında bölüm tarafından tamamlanması istenen dersler bırakılamaz, tekrar edilemez ve ertelenemez. Bilimsel hazırlık süresi sonunda eksik ders olması; derslerin herhangi birinden F alınması ya da GNO nun 2.5 altında olması durumunda ilişik kesilir. (Akademik kayıt sayfanızın altında yer alan notlarda bilimsel hazırlık dersleri listelenmiştir, aldığınız derslerle listelenen dersler arasında farklılık olması durumunda acilen bölümünüzle iletişime geçiniz.)

- 4 dönemde (bilimsel hazırlık süresi hariç) ilgili programa ait dersler bitirilmediği taktirde ilişik kesilir. (Doktora sırasında kredili olarak lisans dersi alınamaz.)
- Yeterlilik sınavında 2 kez başarısız olunması durumunda ilişik kesilir.
- Yönetmelikçe belirlenen süreler içerisinde tez önerisinde başarılı olunamaması durumunda ilişik kesilir. (Yeterlilikten sonra max. 9 ay)
- Tez izlemede üst üste iki dönem veya aralıklı olarak üç dönem başarısız olunması, tez izlemeye girilmemesi veya kayıtsız olunması durumunda ilişik kesilir.

NOT: Enstitüye bildirim yaparken kullanılan formların bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur. El yazısı ile doldurulmuş veya eksik imzalı formlar kabul edilmeyecektir.

Go to top